Projektovanie stavieb

Projekty vytvárame s dôrazom na detail a kvalitu. Stupeň vypracovania závisí od individuálnych požiadaviek klienta a od náročnosti stavby. Vypracúvame projektovú dokumentáciu rôznych druhov pozemných stavieb, akými sú rodinné domy, bytové domy, nebytové stavby, priemyselné stavby a administratívne budovy. Naše práce predstavujú individuálne projekty navrhované s ohľadom na energetickú nenáročnosť, ekologickú efektívnosť a osobitý charakter prostredia.

Projekčná činnosť

Stupne projektovej dokumentácie


Štúdia projektu

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Realizačný projekt

Jednostupňový projekt

Ohlásenie drobnej stavby

Obsah projekovej dokumentácie


Architektúra

Statika

Zdravotechnika

Vykurovanie

Plynoinštalácia

Elektroinštalácia

Protipožiarna ochrana

Vzduchotechnika

Teplotechnické posudky

Energetická certifikácia budov


Stavebná fyzika


Posúdenie fragmentov stavebných konštrukcií

Svetlotechnika

Vzduchová nepriezvučnosť

Kročajová nepriezvučnosť
Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty